Thẻ: tỷ lệ ngâm rượu nhãn

Cách ngâm Rượu Long Nhãn ngon tại gia

10/05/2021

Cách ngâm Rượu Long Nhãn ngon đúng chuẩn, phố biến: Cứ 01kg long nhãn tươi ngâm với 05lít rượu nếp trắng 38-40%Vol hoặc 01kg long nhãn sấy khô ngâm với 10 lít rượu nếp trắng. Sau bách nhật (100 ngày) là dùng được Long Nhãn hay Nhãn Nhục vừa là...