Chính sách đổi trả hàng

Sản phẩm lỗi do Đặc sản Hương Quỳnh

Đặc sản Hương Quỳnh sẽ áp dụng chính sách 01 đổi 01 (cùng sản phẩm, cùng trọng lượng…) Trong trường hợp sản phẩm cùng loại hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác với giá trị tương đương

Sản phẩm không lỗi

Đặc sản Hương Quỳnh không thu mua lại sản phẩm sau khi đã xuất kho vì là hàng thực phẩm

Sản phẩm lỗi do người dùng

Đặc sản Hương Quỳnh không hỗ trợ nhận lại sản phẩm bị hư hỏng vì là hàng thực phẩm không thể sửa chửa hoặc tái chế.