Hướng dẫn mua hàng online

Hướng dẫn mua hàng online

Bước 1: Chọn sản phẩm quý khách muốn mua

Bước 2: Bấm vào nút mua hàng, sản phẩm sẽ được thêm vào Giỏ hàng

Bước 3: Chọn sản phẩm khác, bấm vào nút mua hàng, sản phẩm sẽ được thêm vào Giỏ hàng

Bước 4: Vào Giỏ hàng kiểm tra đơn hàng quý khách đã mua

Bước 5: Bấm vào nút thanh toán và điền đầy đủ thông tin của quý khách

Bước 6: Thanh toán và Nhận hàng