Thẻ: Thông tin về nhãn hưng yên

Chỉ dẫn địa lý Nhãn Lồng Hưng Yên

28/10/2020

Cục SHTT - Bộ KHCN nghệ ra Quyết định số 186/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00055 cho sản phẩm Nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng vào ngày 23.1.2017. Đây là sản phẩm đầu tiên của tỉnh được cấp chỉ dẫn địa...