Thẻ: kỹ năng uống rượu

Thú vui Uống Rượu là Nét Văn Hóa đẹp có từ lâu đời

01/07/2021

Uống rượu cũng là học vấn, là khoa học, là nghệ thuật và là thú vui – Thú vui uống rượu lâu dần đã trở thành một nét văn hóa đẹp không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Uống rượu cũng được coi là một “Thú” như “thú” uống...

Nghệ Thuật Uống Rượu là chạm vào cảm xúc

29/06/2021

Nghệ thuật uống rượu là cách thức uống rượu chứa đựng những giá trị về mặt tinh thần mang tính nhân văn, tính thẩm mỹ và mang tới những giá trị văn hóa có thể chạm vào cảm xúc của con người. Nghệ thuật uống rượu là cách thưởng thức...