Thẻ: cách mời rượu đám cưới

Nên tiếp khách bằng Rượu Tây hay Rượu Ta?

23/06/2021

Trong ngoại giao, trong công việc hay trong các cuộc viếng thăm bình thường, chúng ta nên dùng Rượu Tây hay Rượu Ta để tiếp khách? Thực ra, tiếp khách bằng Rượu Tây hay Rượu Ta không phải là vấn đề quá lớn mà là tiếp khách làm sao để...