Thẻ: Cách làm rượu nếp cái hoa vàng tại gia

Cách làm rượu nếp cái hoa vàng tại gia

18/05/2021

Rượu nếp cái, rượu nếp đục hay rượu nếp vắt là sản phẩm rượu làm từ nếp cái hoa vàng đặc trưng và phổ biến ở Miền Bắc Việt Nam, nơi có những cánh đồng lúa nếp thẳng cánh cò bay. Vậy cách làm rượu nếp cái hoa vàng như...