Thẻ: whisky việt nam

Rượu Nếp Quê ủ trong Thùng Gỗ Sồi

26/10/2020

Trải qua nhiều thế hệ, rượu được ngâm trong thùng gỗ sồi đã trở thành một tiêu chuẩn bất di bất dịch cho các loại rượu hảo hạng. Rượu nếp quê Hương Quỳnh ủ trong thùng gỗ sồi sẽ cho ra một loại rượu cũng được coi là Whisky gạo...