Thẻ: tại sao người ta uống rượu

Vị Thế Quốc Tế Của Rượu

02/07/2021

Rượu có một vị thế quốc tế rất lớn, vô biên giới và theo con người hàng ngàn năm qua. Rượu đã trở thành phương tiện giao tiếp, thành sợi dây kết nối quốc tế tuyệt vời, không phân biệt màu da, sắc tộc. Từ những bữa tiệc quốc tế...