Thẻ: tác dụng của sáp ong hoa nhãn

Đặc điểm và tác dụng của Nhãn Lồng

18/03/2021

Nhắc đến Hưng Yên, không ai là không biết đến Nhãn Lồng, từng là sản vật tiến Vua xưa kia, nay được xếp vào top 10 đặc sản trái cây Việt Nam, có rất nhiều tác dụng cả trong y học, ẩm thực và đời sống Đặc điểm của Nhãn...