Thẻ: tác dụng của rượu đông trùng hạ thảo

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo có thực sự bổ như quảng cáo?

27/07/2021

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo cũng là một loại Rượu Ngâm giống như rượu sâu chít, rượu long nhãn, rượu sâm ngọc linh... chỉ có khác là rượu vừa ngâm với côn trùng (đông trùng) vừa ngâm với thảo mộc (hạ thảo). Rượu đông trùng hạ thảo có thực sự...