Thẻ: quà quê du lịch

Travel Gifts – Quà du lịch đặc sản Hưng Yên

28/03/2022

Hung Yen is famous for specialties like dried longan, lotus seed, bee honey, tapioca, poverty, longan rice wine... in which the dried longan, the longan rice wine, lotus mind tea are the best, sold as Traditional Travel Gifts for both domestic and international visitors. https://dacsanhuongquynh.vn/hinh-anh-dac-san-huong-quynh-phuc-vu-khach-nuoc-ngoai/ Hưng Yên không chỉ nổi tiếng...