Thẻ: làng nghề nấu rượu thủ công

Top 10 làng nghề nấu rượu gạo thủ công ở Việt Nam

16/04/2021

Các làng nghề nấu rượu thủ công truyền thống của Việt Nam nằm rải rác khắp từ Bắc chí Nam và việc nấu rượu thủ công nhỏ lẻ thì cũng có ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Mặc dù nhiều nơi đã thay đổi, có mai một...