Thẻ: Hương Quỳnh tham gia Hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ đô 2020