Thẻ: hầm rượu quê

Vườn Rượu hạ thổ Hương Quỳnh

01/04/2022

Đặc sản Rượu Hương Quỳnh (The Q) xin giới thiệu một số hình ảnh và video về vườn chum, Vườn Rượu Hạ Thổ của gia đình Tuấn Anh Yên để các tửu khách tham khảo. Xem các video tại https://www.youtube.com/@DacSanHuongQuynh  Trải qua nhiều thế hệ, hạ thổ rượu trong chum...