Thẻ: Giá rượu ủ thùng gỗ sồi

Cập nhật bảng giá rượu nếp quê The Q

06/11/2020

Hương Quỳnh cập nhật bảng giá rượu nếp quê The Q bán tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ... Các loại rượu phổ thông hạ thổ chum sành: Rượu trắng, cốt rượu 40%vol, hạ thổ chum sành trên 1 năm:...