Thẻ: đặc sản trái cây miền bắc

Nhãn Lồng nằm trong Top 10 Đặc Sản Trái Cây Việt Nam

04/03/2021

Nhãn Lồng Hưng Yên nằm trong Top đầu đặc sản miền Bắc và nằm trong Top 10 đặc sản trái cây có giá trị kinh tế cao của Việt Nam. Những người con của vùng đất văn hiến Hưng Yên có quyền tự hào về Sản Vật của tỉnh nhà,...