Thẻ: có nên sử dụng sữa ong chúa thường xuyên không

Đặc điểm và tác dụng của Sữa Ong Chúa hoa nhãn tươi

07/04/2021

Sữa Ong Chúa hoa nhãn tươi là gì? Sữa Ong Chúa là chất dịch tiết ra từ các tuyến trong hầu dưới của ong thợ, sau khi đi hút mật hoa nhãn về sẽ tiết sữa vào nụ ong chúa Sữa Ong Chúa hoa nhãn là thức ăn dinh dưỡng...