Thẻ: Các loại ly uống rượu mạnh

Các loại ly uống rượu mạnh

15/05/2021

Uống rượu mạnh là uống theo cách của bạn - Tức là bạn muốn uống thế nào và bằng ly/ cốc/ chén nào cũng được, miễn sao bạn cảm thấy phù hợp và vui thích. Tuy nhiên, uống rượu cũng được coi là một “Thú” như “thú” uống trà, nghe...