Vườn Rượu hạ thổ Hương Quỳnh

Hương Quỳnh (The Q) xin giới thiệu một số hình ảnh và video về vườn chum, Vườn Rượu Hạ Thổ của gia đình Tuấn Anh … Đọc tiếp Vườn Rượu hạ thổ Hương Quỳnh