Rượu Thửa Hương Quỳnh được chưng cất 2 lần

Rượu Thửa Hương Quỳnh là sản phẩm rượu đặc biệt, được chưng cất 2 lần bằng phương pháp thủ công (handmade) với số lượng hạn … Đọc tiếp Rượu Thửa Hương Quỳnh được chưng cất 2 lần